דף הבית » אפוטרופסות

אפוטרופסות

אפוטרופסותמינוי של אפוטרופוס עשוי להידרש כתוצאה מסיבות שונות. כאשר מדובר בקטינים, מקובלות אפוטרופסות טבעית כלומר ההורים הם האחראים והסכמתם נדרשת בעניינים שונים כאשר ישנה הנחה שקטין מנוע מלהבין השלכות שונות והיבטים חוקיים.

מהצד השני, כאשר מדובר באנשים מאוד מבוגרים, שקיים ספק ביכולתם לחשוב בצלילות יש צורך למנות אדם שיוכל לקבל עבורם החלטות שונות ולטפל בעניינם – לרבות עניינים כספיים, עניינים רפואיים וכיוצא באלה. מהו התהליך המקובל של מינוי אפוטרופוס? האם הוא חייב להיות בן משפחה? האם מתקיים פיקוח?

מתי נדרש אפוטרופוס לחולי אלצהיימר

קשיש החולה באלצהיימר יהיה זקוק לאפוטרופוס כאשר עולה כי מתוקף מצבו אין הוא יכול לטפל בעצמו, לדאוג לעצמו ובוודאי שלא לתת הוראות בעלות תוקף חוקי או בעלות משמעות לגבי רווחתו ואיכות חייו.

דוגמאות למצבים שבהם חייבים למנות אפוטרופוס לחולה אלצהיימר, למשל כאשר החולה עצמו לא מבין ולא יכול לתת הסכמה מדעת לביצוע הליכים רפואיים – ניתוח, אשפוז, שחרור מאשפוז.

גם כאשר הקשיש איננו יכול לתת הוראה לבנק לגבי חסכונות או כאשר אין ביכולתו לכלכל צעדים שונים בניהול כספי הפנסיה – מוסד האפוטרופסות ייתן לכך מענה. בנוסף, אפוטרופוס יוכל לקחת על עצמו למעשה את הטיפול בכל העניינים השוטפים כגון תשלום חשבונות, מיסים, תביעת קצבאות מביטוח לאומי ועוד.

איך ממנים אפוטרופוס

ישנם מצבים שבהם לא קיים אדם שייקח על עצמו את האחריות שבניהול ענייניו השונים של חולה אלצהיימר. במצבים כאלה, כאשר מדובר למשל בקשיש ערירי, יכולה המדינה למנות אפוטרופוס ויש גורם המטפל בכך – האפוטרופוס הכללי. עם זאת, בדרך כלל קיימת משפחה והעדיפות היא שאחד הקרובים של הקשיש יקבל מינוי רשמי לשמש כאפוטרופוס.

באיזו צורה ניתן למנות קרוב מששפחה כגון בן הזוג או הילדים בתור אפוטרופוס? מכיוון שמדובר בגורם הלוקח על עצמו אחריות משפטית וחוקית על אדם אחד, בית המשפט הוא זה שצריך לאשר זאת.

בקשה תוגש בכתב לבית המשפט, כאשר לבקשה יצורפו כל הסיבות וכן אישורים שיעידו על הצורך בכך. כאשר מדובר בחולה אלצהיימר למשל, יקבל בית המשפט חוות דעת מקצועית של רופא, על כך שלאור מצבו של החולה אין הוא יכול לקבל החלטות חיוניות בשל ירידה בכושרו הקוגניטיבי.

אפוטרופסות חלקית

חובותיו של אפוטרופוס, זכויותיו ותהליך מינויו מוגדרים היטב בדין הישראלי, בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. מכיוון שמוסד האפוטרופסות פוגע בחירותיו השונות של האדם, מכיר החוק בכך שניתן ואף רצוי להמעיט בפגיעה זו ככל שניתן.

משום כך, לא נהוג למנות באופן אוטומטי לכל חולה אלצהיימר אדם שיקבל עבורו את כל ההחלטות ויטפל בכל ענייניו. ניתן בהחלט שיתקיים מעין אפוטרופוס חלקי, כלומר שיכולתו לקבל החלטות שונות עבור החולה תהיה מוגבלת. בין היתר, ניתן למנות אפוטרופוס שיהיה אמון אך ורק על קבלת החלטות רפואיות. ניתן למנות אותו כך שיטפל אך ורק בעניינים פיננסיים.

הסכמת המשפחה למינוי

כחלק מתהליך אישורו של האפוטרופוס קיימת מעורבות של עובדים סוציאליים ורופאים אך כמובן שניתן משקל גם לרצונם של בני המשפחה. ניתן לראות זאת כאשר בני המשפחה מקרבה ראשונה צריכים לאשר את מינויו של הגורם המבקש או מעוניין להיות לאפוטרופוס.

עדיף ככל שניתן שבן משפחה יהיה הגורם האחראי אך אם אין הסכמה, בהחלט יתכן שימונה אפוטרופוס חיצוני. אפוטרופוס כזה מבצע את התפקיד ברשות המדינה ובית המשפט ובדרך כלל יוגדר לו שכר עבור מילוי תפקידו. יש לציין שאפוטרופוס מחויב להגיש מעת לעת דוחות על אופן ניהול נכסיו וענייניו של הקשיש, כדי לוודא שהכל נעשה כראוי, בנאמנות ובאופן סביר.

  קבלו יעוץ אובייקטיבי בחינם בנושא מעבר לדיור מוגן

  לייעוץ טלפוני חינם התקשרו

  077-7715460

  או מלאו את הפרטים:

  הרשמה מאובטחת. פרטיך נקלטים ליצירת קשר תוך כדי שמירה על פרטיותך.

  חייגו עכשיו צרו קשר